Оферта с.Межден Снимки

Предоставена интерактивна дъска по проект: “ Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищно и училищно образование“ 2018г.

Интерактивната ни дъска по ИКТ

Интерактивната ни дъска по ИКТ

ИКТ с г-жа Семра Ибрям

ИКТ с г-жа Семра Ибрям